De doelstelling van G-karate vzw is, door middel van de grondbeginselen van karate, de integratie
van kinderen, jongeren en volwassenen, met eender welke beperking, te bevorderen. Niet alleen in
deze unieke krijgskunst, maar vooral in het dagelijks leven. Dit wordt gedaan door hen te helpen hun
zelfvertrouwen en zelfrespect op te bouwen, en door hen een kans te geven de wereld te verbazen
met hun capaciteiten en vooruitgang.
Ons motto is dan ook: ‘I CAN DO IT!’
Wij geloven in de inspirerende kracht van karate. Het uiteindelijke doel van een karateka is om een
beter mens, in bredere zin, ongeacht de lichamelijke en/of geestelijke handicap te worden. Dit geldt
nog meer voor G-Karate … Techniek is een aspect, maar inzet, doorzettingsvermogen en vertrouwen
zijn even – of zelfs meer – belangrijk!
G-karate vzw is er voor iedereen, met een beperking. De kracht van de G-karate methode die wij
hebben ontwikkeld, schept een sterke band tussen de G-karateka’s, de begeleiders, de trainers ….
Het schept een band van respect en vertrouwen, want zonder de andere kan men zijn doel in G-
karate niet bereiken. Deze inzichten zijn ook van toepassing op onze buddies: ze leren G-karate
vanuit hun hart, en leren de verschillende niveaus en doelgroepen van de G-karateka’s te verkennen
en te stimuleren.
Als professionele karateka, met meer dan 30 jaar, hebben mijn ervaringen met G-Karate me in de
afgelopen jaren een wijze les in het leven gegeven…
Alle karateka’s, ongeacht hun vaardigheden en technieken, delen dezelfde visie … en ik ben
vastbesloten om hen te helpen groeien. Als onze G-Karate aanpak je heeft geprikkeld, aarzel niet om
contact met ons op te nemen! Onze G-karateka’s zullen trots zijn om hun vaardigheden te tonen en
jou te laten ervaren wat G-Karate is. Elke karate-federatie, club of organisatie, ongeacht hun stijl, is
welkom om mee te doen met G-karate vzw.

Eric Bortels
Oprichter G-karate vzw